ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
  1. 1.โปรดกรอกข้อมูลสมัครลงทะเบียนตามความเป็นจริง
  2. 2.โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล เพราะจะไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้
  3. 3.หลังจากกดส่งข้อมูลการสมัครแล้ว โปรดเช็กอีเมลของท่านสำหรับรายละเอียดการชำระเงินค่าสมัคร